ELEKTROVÝŤAHOVÁ SLUŽBA Štefan Brindza

Hlboká 57, 949 01 Nitra
Tel./Fax : 00421 / 37 / 6566 493, 6536 737
e-mail: evs.brindza@stonline.sk

Výťahy
zvisle posuvné, elektrické brány, pohyblivé schody a chodníky


VYKONÁVAME :

revíznu činnosť
drobné opravy
ťažkú údržbu
dielenské opravy
modernizáciu
dodávky nových zariadení
projekčnú činnosť
obchodnú činnosť